DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Behandling

 


Danmark      Norge     Sverige


 

Danmark

Fra Sundhedsstyrelsen      Aktuelle artikler

 

 

 

Sundhedsstyrelsen:

"Demens - den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets indsats vedrørende diagnostik og behandling"
Kapitel 6: Muligheder for behandling af demens


Pleje- og omsorgsmetoder til demensramte

En samlet præsentation af en række pleje- og omsorgsmetoder, der bruges eller udvikles i dag. Derudover giver rapporten en oversigt over den effekt, der siden 1990 er påvist i videnskabelige undersøgelser af metoderne.

To artikler hentet fra Månedsskrift for praktisk lægegerning:

Alzheimerdemens I
Primære symptomer og diagnostik
Debutsymptomet er markant hukommelsessvækkelse. De samme spørgsmål igen og igen.
Skrevet af: Jens Kronborg Djernes & Ole Bjørn Skausig
Månedsskrift for praktisk lægegerning; April (4) 2005

 

Alzheimerdemens II
Sekundære symptomer og behandling
Adfærdsforstyrrelser og psykiatriske/ psykologiske symptomer ved Alzheimers sygdom kaldes sekundære symptomer.

Skrevet af: Jens Kronborg Djernes & Ole Bjørn Skausig
Månedsskrift for praktisk lægegerning;Maj (5) 2005

 

 


Norge

 

Fra Statens legemiddelverk    Aktuelle artikler

 

 

 

Terapianbefaling:
Medikamentell behandling av atferdsforstyrrelser og psykologiske symptomer (BPSD) hos personer med demens
Statens legemiddelverk  24-12-23

 

 

Aktuelle artikler:

Utredning av demens og bruk av legemidler mot demens i sykehjem
Knut Engedal

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1188-90

Effekt av legemidler mot demens

Knut Engedal, Anne Brækhus, Leif Gjerstad

Tidsskr Nor Lægeforen2004;1245; 1641-2

 

Bruk av kolinesterasehemmere
Dag Årsland, Knut A. Engedal, Harald A. Nygaard, Jukka Louhija, Ingun Ulstein, Marianne Holm Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1500-3

Effekt av kolinesterasehemmere
Erlend Hem

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 596

 

Diagnostikk og behandling av demens
Knut Engedal

Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 520-4 utg

 


til toppen av siden


 

Sverige

 

Från Läkemedelsverket

 


Behandlingsrekommendation
Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom
Läkemedelsverket

 

til toppen av siden