DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Utdanninger / Education

 

Danmark      Norge       Sverige


Danmark

E-læring

Diplomuddannelse      DCM       Instruktør- og koordinatoruddannelse       Efteruddannelse Vejledning »Demens i almen praksis« - som e-læring
FORENINGSNYT | EFTERUDDANNELSE

Alment praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, projektleder Jens Engberg & leder af Lægeforeningens Kursusafdeling Annette Plesner Steenstrup, aps@dadl.dk

Ugeskr Læger 2007;169(4):346

 

Interaktivt undervisningsmateriale

Udvikling af interaktivt undervisningsmateriale om reglerne i serviceloven om magtanvendelse, til personale der arbejder med mennesker med demens

Der er udviklet undervisningsmateriale i form af en dvd/vhs film samt en dvd-rom.

 

Omsorgsorganisationernes Samråd, diverse uddanninger

Viden fremmer forståelsen – forståelsen fremmer kvaliteten

OS udvikler forskellige former for undervisning, hvor deltagerne får inspiration og øget kompetence til den bedste indsats i arbejdet med ældre mennesker.

Aktuelle efteruddannelsestilbud:

  • Demenskoordinator
    • på diplomniveau - DK-34 – med studiestart den 8. september 2008, den velkendte uddannelse – tilpasset tidens krav – gennemføres over 3 internatmoduler.

 

Dementia Care Mapping i Danmark (DCM)

Uddannelsesforløbet består af en række selvstændige moduler, som hver især kvalificerer kursisterne til at bruge DCM-metoden på forskellige niveauer, fx som basisbruger, supervisor, evaluator eller underviser. Det samlede uddannelsesforløb er på cirka 400 timer. Alle moduler følger nøje de retningslinjer, som er lagt fra University of Bradford. Det er muligt at gennemføre hele uddannelsesforløbet i Danmark. Det er Daniæ, der er godkendt af  University of Bradford, som er den officielle strategiske DCM-partner i Danmark og dermed har rettighederne til at undervise fagfolk i metoden. Daniæ udbyder uddannelsen i samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet .

 


Diplomuddannelse


På initiativ af Styrelsen for Social Service, Foreningen af Socialchefer i Danmark og KL, har Danmarks Forvaltningshøjskole siden 2001 - på forsøgsbasis - udbudt et efteruddannelsesinitiativ med titlen: Demente og ældre med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne Undervisningen består af 3 moduler på henholdsvis diplom- og videregående voksenuddannelsesniveau (VVU).
Formålet med efteruddannelsestilbudet er at kvalificere personale og ledelse yderligere på demensområdet ved at fremme de studerendes personlige og professionelle kompetencer.

Lenken inneholder Uddannelsesfolder, Evaluering, Implementeringsguide
 

Uddannelse og kompetenceudvikling

 

Masteruddannelse i gerontologi

Syddansk Universitet

 

 

til toppen af siden


Norge

 

Eldreomsorgens ABC     Marte Meo    Tvang-helst ikke       Videre-og etterutdanninger  


Eldreomsorgens ABC
Studiemateriell til bruk i bedriftsintern opplæring i pleie- og omsorgstjenesten
I kommunal pleie- og omsorgstjeneste er det mange ufaglærte helsearbeidere og utdannet personell som har vært lenge borte fra yrket. Kravene til tjenesten har de siste årene økt i takt med ny kunnskap og ny teknologi. For å gi ufaglærte helsearbeidere og andre muligheter til å øke sin kompetanse, er det laget et studiemateriell beregnet til bedriftsintern opplæring i studiegrupper.

ABC Brosjyre (PDF)

Fra Alderspsykiatriens ABC til Eldreomsorgens ABC - en tilleggsperm for dem som har gjennomgått det tidligere opplegget "Alderspsykiatriens ABC"

Innhold tilleggspermen

 

Tilbud om Marte Meo- terapeut utdanning
NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus tilbyr ressurspersoner innen demensfeltet i Hordaland en videreutdanning i Marte Meo videoveiledning.

 

Tvang - Helst ikke;

Personer med demens og vanskeilge situasjoner.Bedre løsninger gjennom økt kunnskap og refleksjon. Bedriftsintern opplæring

Studiemateriell fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Høgskolen i Tromsø; Helsefag

Videreutdanning i demens og alderspsykiatri

Lovisenberg diakonal høgskole

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning (klikk på utdanningstilbud, deretter på videreutdanning i sykepleie))

 

til toppen av siden


Sverige

  Silviahemmet         Specialistutbildning


 

Stiftelsen Silviahemmet

Kunskap som ökar livskvaliteten för demenssjuka och arbetsinnehållet för vårdaren
På Silviahemmet erbjuder vi kortare utbildningar  för chefer inom äldrevården, vårdteam, hemtjänstpersonal, primärvårdspersonal, anhöriga och andra grupper som kommer i kontakt med demenssjuka i sitt arbete.


Göteborgs stad

Specialistutbildad undersköterska
inom demensvård

Kvalificerad yrkesutbildning, 40 ky-poäng

Halmstad kommun

Omvårdnad vid demenssjukdomar


Karlskrona kommun: Demensutbildning

 

Kristianstad, Högskolan

Att vårda personer med demens

 

Skövde kommun

Demensutbildning startas i Skövde


Sophiahemmet Högskola

Demensutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Universitetssjukhuset MAS Skåne

Klinisk Demensutbildning

 

Örebro kommun

Information om grundutbildning i demensvård

til toppen av siden