DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Kurs og konferanser

Danmark    Norge   Sverige

 


Danmark 

 

Organisering af demensindsatsen i Ikast Kommune
Projektet er slut

Det treårige projekt ”Glem ikke" i Ikast kommune er afsluttet. Erfaringerne er beskrevet i en rapporten ”styrkelse af demensindsatsen i Ikast kommune 2003 – 2006”. (Les mer)
Norge

 

Vi satser på å nå ulike grupper helsepersonell innenfor både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Erfaringer har vist at behovet for informasjon og
kompetanseheving på demensfeltet er stort og sammensatt.

Kompetansesenteret har ambisjoner om kontinuerlig å formidle aktuell kunnskap basert på forskning, prosjektarbeid og pågående forsøksvirksomhet.

 

 


 

 Sverige   

 

Från:

Stora demensdagen
Stockholm, 6 december 2006
Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister: Tal

  Att leva med och vårda personer med demens

  - en studiecirkel för personal som arbetar inom vård och omsorg av äldre.

Vårdalsinstitutet