DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
.

Norge

 

 

Norske prosjekter


Som eksempel på aktuelle prosjekter vises her prosjekter administrert av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

De er linket til Kompetansesenterets beskrivelser av prosjektene

Forskningsprosjekter    Prosjekter som er avsluttet    Samarbeidsprosjekter    Utviklingsprosjekter