DEMENSOMSORG I NORDEN
Til Startsiden
 INFORMASJON
Pasient/pårørende
Pasient/pårørende
 FAGTEMA
Diagnostikk
Etniske grupper
Yngre personer
.
Rettssikkerhet
demens
Forekomst
Behandling
 FORSKNING OG
 ERFARINGER
Dagtilbud
Botilbud
Diagnostikk
a
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverge
a
 OPPLÆRING
Kurs
Utdanninger
. Finland

Finland har ikke funnet å kunne delta i prosjektet.

 

Vi har allikevel funnet fram til noen nyttige web-sider .

 

Folkhälsen:

Demenskunskapscenter
Ett projekt för dig som upplever att glömskan börjar bli ett problem, som tar hand om en närstående som drabbats av demens, som i ditt yrke vårdar dementa, eller annars kommer i kontakt med människor med minnesproblem

 

Alzheimer-keskusliitto

toimisto@alzheimer.fi

 

Suomen Dementiahoitoyhdistys  The Finnish Association for the Dementia Care

Dementiahoitoyhdistys tekee työtä dementoituneiden paremman hoidon puolesta. Toimintamme kohderyhmänä on eri alojen ammattihenkilöt. Olemme koonneet sivustoillemme monipuolista tietoa dementiasta ja dementiahoidon osa-alueista.
( Demensvårdsföreningen, Dementiahoitoyhdistys är en organisation som på sina hemsidor har mångsidig information om demens och dess många uttrycksformer.)

  • Development of new and alternative methods for teh care of demented patients
  • Assessment and protection of patients' rights in commmunity and institutional care
  • Improvement of demented patients' care in municipalities

Etusivu
Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry on vuonna 1981 perustettu vanhuksille palveluja tuottava yhdistys. Yhdistyksen toimintaan kuuluu vanhustyön kehittäminen mm. projektien avulla. Tämä sivusto on osa Hely ry:n Verkossa -projektin toimintaa. Projekti alkoi toukokuussa 2001 ja loppui elokuussa 2004. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
( Hely ry är en förening som bl.a. erbjuder demensrådgivning, både för den som sköter en anhörig med minnesstörningar eller för den som vill få personlig rådgivning angående sig själv. Rådgivare är Satu Mäkitalo, tel. 050-462 0011. Rådgivningen är avgiftsfri.)

Helsingin Alzheimer-yhdistys

(HAY) toimii dementoituneiden ja heidän omaistensa tukijärjestönä Helsingin kaupungin alueella.

Helsingin Alzheimer-yhdistys ger demensrådgivning och information om föreningens vårdplatser. Tel. 09 - 4542 7540

 

www.muisti.com

Onneksi muistipulmia voidaan nykyisin ehkäistä, tutkia ja hoitaa. Suomessa on yli 230.000 muistipulmista kärsivää ihmistä, 110.000 sairastaa vaikeampaa etenevää muistisairautta. Yleisimmät syyt ovat Alzheimerin tauti ja aivoverenkierron häiriöt. Muita syitä mm. aineenvaihdunnan häiriöt ja puutostilat, masennus ja uupumus. Muistisairauksia pystytään tunnistamaan ja erottamaan toisistaan. Tämä on tärkeää, sillä tautien oireet, eteneminen , ennuste ja hoito poikkeavat toisistaan. Siksi täsmällinen diagnoosi pyritään saamaan selville mahdollisimman varhain. Mitä aiemmin puututaan muistissa ilmeneviin ongelmiin, sitä varmemmin edessä on hyviä muistoja.
Muistikeskus tarjoaa ensiluokkaisen toimintamallin muistipulmien asiantuntevaan tutkimukseen ja hoitoon.

www.muisti.com - information om en minnesklinik som uppehålls av en privat läkarstation som specialiserat sig på vård av och forskning i minnesstörningar och demenssjukdomar.